Rob van Sabben naar Heeneman & Partners

Per 1 september 2020 is Rob van Sabben (voorheen partner bij P van den Bosch Retail) toegetreden tot het team van Heeneman & Partners. Als partner zal hij zich met name gaan richten op de groei van de diverse vastgoedfondsen die door Heeneman & Partners worden gemanaged. Door de blijvende toename van het aantal actieve beleggers heeft Heeneman & Partners de ambitie om te groeien met zowel de bestaande fondsen (waaronder supermarktfonds.nl) als met nieuw op te richten vastgoedfondsen.