Toezicht

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”).

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. is fondsbeheerder van Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. beschikt over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. valt onder de zgn. “Grandfathering” en daardoor niet onder toezicht van de AFM.

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. is tevens fondsbeheerder van supermarktfonds.nl. Supermarktfonds.nl beschikt over een door de AFM goedgekeurd prospectus en valt onder toezicht van de AFM.

Heeneman & Partners Beheer B.V. is de fondsbeheerder van ’t Kompas Winkelvastgoedfonds C.V. ’t Kompas Winkelvastgoedfonds C.V. is vrijgesteld van een goedgekeurd prospectus en valt onder het “light regime”. Het fonds valt onder de zogenaamde “Grandfathering” en is daardoor niet geregistreerd. Heeneman & Partners Beheer B.V. is vrijgesteld op grond van de Wft en valt niet onder toezicht van de AFM.

Bestuurder van de juridische eigenaar bij alle genoemde fondsen is United International Management B.V. te Amsterdam. United International Management B.V. beschikt over een vergunning van DNB en is onderdeel van United Trust Group, in 2006 opgericht door ervaren trust- en bankbestuurders.

Voor de fondsen Reguliersdwars C.V., Winkelvastgoed 1 C.V.,  Winkelvastgoed 2 C.V., Amsterdam hotel 1, C.V. Gedempte Gracht en C.V. Oostkapelle is de fondsbeheerder Heeneman & Partners Beheer B.V. Deze fondsen zijn vrijgesteld van een goedgekeurd prospectus en vallen onder het “light regime”.

Op grond van wet- en regelgeving zijn een aantal documenten op deze pagina geplaatst die u kunt downloaden. Periodiek rapporteert Heeneman & Partners fondsmanagement aan De Nederlandsche Bank N.V. over diens financiële situatie.

Heeneman & Partners is geregistreerd bij de FIU-Nederland voor het melden van ongebruikelijke transacties.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heeneman & Partners.

Bezoekadres

Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam
Routebeschrijving | Openbaar vervoer

T: +31 (0)20 22 70 222
E: info@heeneman-partners.nl