Toezicht

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”).

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. is fondsbeheerder van Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. beschikt over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. valt onder de zgn. “Grandfathering” en daardoor niet onder toezicht van de AFM.

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. is tevens fondsbeheerder van supermarktfonds.nl. Op dit moment loopt er een goedkeuringsaanvraag voor het vernieuwde prospectus voor supermarktfonds.nl bij de AFM.

Bestuurder van de juridische eigenaar bij alle voornoemde fondsen is United International Management B.V. te Amsterdam. United International Management B.V. beschikt over een vergunning van DNB en is onderdeel van United Trust Group, in 2006 opgericht door ervaren trust- en bankbestuurders.

Voor de fondsen Winkelvastgoed 1 C.V.,  Winkelvastgoed 2 C.V., Amsterdam hotel 1, C.V. Gedempte Gracht en C.V. Het Lichtruim is de fondsbeheerder Heeneman & Partners Beheer B.V. Deze fondsen zijn vrijgesteld van een goedgekeurd prospectus en vallen onder het “light regime”.

Op grond van wet- en regelgeving zijn een aantal documenten op deze pagina geplaatst die u kunt downloaden. Periodiek rapporteert Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. aan De Nederlandsche Bank N.V. over diens financiële situatie.

Heeneman & Partners is geregistreerd bij de FIU-Nederland voor het melden van ongebruikelijke transacties.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heeneman & Partners.

Bezoekadres

Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam
Routebeschrijving | Openbaar vervoer

T: +31 (0)20 22 70 222
E: info@heeneman-partners.nl