Toezicht

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”).

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. is fondsbeheerder van supermarktfonds.nl. supermarktfonds.nl heeft een per 2019 door de AFM goedgekeurd prospectus, waar echter niet meer mee geëmitteerd wordt. Het fonds staat thans wel open voor inschrijving vanaf € 100.000 middels het prospectus (d.d. 30 juni 2021) op basis van 4:37l Wft.

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. is tevens fondsbeheerder van C.V. Waterlandplein. Dit fonds staat open voor inschrijving vanaf € 100.000 middels het prospectus (d.d. 20 augustus 2021) op basis van 4:37l Wft. 

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. is daarnaast ook fondsbeheerder van Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. beschikt over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. valt onder de zgn. “Grandfathering” en daardoor niet onder toezicht van de AFM.

Bestuurder van de juridische eigenaar Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. is United International Management B.V. te Amsterdam. United International Management B.V. beschikt over een vergunning van DNB en is onderdeel van United Trust Group, in 2006 opgericht door ervaren trust- en bankbestuurders.

Voor de fondsen Winkelvastgoed 1 C.V., Winkelvastgoed 2 C.V., Amsterdam hotel 1, C.V. Gedempte Gracht, C.V. Het Lichtruim en C.V. KDV is de fondsbeheerder Heeneman & Partners Beheer B.V. Deze fondsen zijn vrijgesteld van een goedgekeurd prospectus en vallen onder het “light regime”.

Op grond van wet- en regelgeving zijn een aantal documenten op deze pagina geplaatst die u kunt downloaden. Periodiek rapporteert Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. aan De Nederlandsche Bank N.V. over diens financiële situatie.

Heeneman & Partners is geregistreerd bij de FIU-Nederland voor het melden van ongebruikelijke transacties.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heeneman & Partners.

Bezoekadres

Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam
Routebeschrijving | Openbaar vervoer

 

T: +31 (0)20 22 70 222
E: info@heeneman-partners.nl